Tydzień z cytatem

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.”

Mk 13,26

Sakramenty Święte

 Informacje o Sakramentach Świętych.
Jak się przygotować? Co jest potrzebne?

 


Od 1 IX 2009 odwiedziło nas 235566 osób.

Parafia w Rożnowie

W roku 1661 właściciel ziemi rożnowskiej Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, kasztelan wojnicki, starosta warszawski, po uzyskaniu pozwolenia od władz kościelnych, jak również od króla Polski Jana Kazimierza, ufundował kościół w Rożnowie.

Wybudowano go na wzgórzu folwarcznym...

 

 

Chcesz poznać naszą historię?

Kliknij tutaj...

budynek
11.11.2018

W środę 14 XI o g. 16.00 będzie comiesięczne w naszej wspólnocie nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści Maryi w plenerze, po nim nowenna do MB Bolesnej i Msza św. wieczorna. W piątek 16 XI o g. 16.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze, po nim Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. wieczorna.
Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach parafian i gości.
31.10.2018

"Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechu uwolnieni"
(2 Mch 12,45)
"Kościół od zarania czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych... Ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę Eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga".  KKK 958, 1032
Wielką pomocą Zmarłym są także uzyskiwane dla nich odpusty...

31.10.2018

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To nie śmierć jest główną treścią tego dnia, lecz życie - życie nowe, życie dla Boga i w Bogu, wspólnota życia z Chrystusem zmartwychwstałym. Nasz smutek odczuwany z powodu śmierci najbliższych i znajomych jest łagodzony pewnością, że posiadają oni nowe życie, nad którym śmierć nie ma już władzy...
31.10.2018

Uroczystość Wszystkich Świętych to jakby doroczne dożynki w dziejach zbawienia. Ziarno pszeniczne - Jezus - które padło na naszą ziemię, wydaje obfity plon. Święci, Błogosławieni i wszyscy zbawieni to owoc, który wciąż wyrasta, ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa i osiąga pełną dojrzałość...
01.10.2018

Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w naszej świątyni.  W obecnym roku przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ten fakt staje się doskonałą okazją, aby pokazać bohaterów związanych z naszą Ojczyzną, których troska o dobro Polski motywowana była wiarą. To święci błogosławieni, którzy służyli Ojczyźnie, uświęcając w ten sposób swoje codzienne życie. Niech przykład ich życia również nas przysposobi do przyjęcia postawy określonej tytułem tegorocznych październikowych czytanek: Zapatrzeni w Maryję, oddani Ojczyźnie.
W tym roku przypadła też 160 rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes. Dzieci na pierwszym nabożeństwie otrzymają książeczkę a w następne dni naklejki pozwalające lepiej poznać historię tych niezwykłych wydarzeń, objawień

Nabożeństwa różańcowe codziennie o 16.30, a po nabożeństwie Msza św. wieczorna...

Strona 1 z 21  > >>


Matka Boża Bolesna
Rożnowska

"O Bolesna Matko Boża - módł się za nami!"

Plan Mszy Św.

Niedziela i Święta:

  • 7.00
  • 9.00
  • 11.00
  • 17.00

Dni powszednie:

  • 7.00
  • w adwencie - 6.40
  • 17.00

2009 Parafia w Rożnowie
pod wezwaniem Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Św.