Tydzień z cytatem

„Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”

J 2,5

Sakramenty Święte

 Informacje o Sakramentach Świętych.
Jak się przygotować? Co jest potrzebne?

 


Od 1 IX 2009 odwiedziło nas 245900 osób.

Parafia w Rożnowie

W roku 1661 właściciel ziemi rożnowskiej Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, kasztelan wojnicki, starosta warszawski, po uzyskaniu pozwolenia od władz kościelnych, jak również od króla Polski Jana Kazimierza, ufundował kościół w Rożnowie.

Wybudowano go na wzgórzu folwarcznym...

 

 

Chcesz poznać naszą historię?

Kliknij tutaj...

budynek
13.01.2019

Także chrzest Pański jest epifanią, objawieniem. W człowieku Chrystusie Jezusie zajaśniał nam blask chwały Bożej. Jezus staje w szeregu ludzi grzesznych, proszących św. Jana Chrzciciela o chrzest pokuty. Ale Ojciec nazywa Go "Synem umiłowanym", w którym ma upodobanie, a Duch Święty zstępuje na Niego i spoczywa na Nim. Poprowadzi Go na pustynię, do Galilei i Jerozolimy, na Golgotę. Żar Ducha Bożego spali tę Ofiarę wydaną na zgładzenie grzechów świata...
06.01.2019

Do Mędrców ze Wschodu nie przemówił żaden anioł. Ale zajaśniała im "Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka". Wyruszyli zatem w daleką drogę. Szukali i znaleźli Pana, ukrytego Króla wieków. Epifania, tzn. Objawienie Pańskie, dokonuje się także dla nas: dziś słyszymy słowo orędzia, że "przybył Pan i Władca". W świętych znakach sakramentalnych przychodzi do nas Król swiata, Sługa Boga i ludzi. Spotykamy się z Nim w bliźnich, którzy nas kochają lub oczekują od nas miłości.
29.12.2018

Jakie znaczenie ma Święta Rodzina dla współczesnej rodziny - dla ojca, matki i dzieci? Mówimy: dawniej wszystko było inaczej niż dziś. Czy aby wszystko? Oto było Dziecię kochane przez Maryję, Jego Matkę, i Jozefa zastępującego Boga. Wszyscy troje stanowili jedno we wzajemnym poszanowaniu i miłości.
Trudne sprawy i cierpienia czekały na Dziecię i Rodziców, ale nic im nie mogło przeszkodzić: ani Dziecięciu, które było kochane i pod czułą opieką; ani Rodzicom, którzy w Bogu złożyli nadzieję i byli gotowi iść poprzez życie drogą, którą Bóg im wyznaczył u boku Jezusa.
09.12.2018

W środę 12 XII o g. 16.15 będzie comiesięczne w naszej wspólnocie nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści Maryi, po nim nowenna do MB Bolesnej i Msza św. wieczorna. W piątek 14 XII o g. 16.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po nim Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. wieczorna.
Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach parafian i gości.
08.12.2018

8 grudnia Kościół katolicki przeżywa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu...

Strona 1 z 21  > >>


Matka Boża Bolesna
Rożnowska

"O Bolesna Matko Boża - módł się za nami!"

Plan Mszy Św.

Niedziela i Święta:

  • 7.00
  • 9.00
  • 11.00
  • 17.00

Dni powszednie:

  • 7.00
  • w adwencie - 6.40
  • 17.00

2009 Parafia w Rożnowie
pod wezwaniem Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Św.