Tydzień z cytatem

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.”

Łk 3,4.6

Sakramenty Święte

 Informacje o Sakramentach Świętych.
Jak się przygotować? Co jest potrzebne?

 


Od 1 IX 2009 odwiedziło nas 239652 osób.

historia parafii

Powstanie kościoła i parafii w Rożnowie.

Kościół w RożnowieFundatorem Kościoła jest Jan Wielopolski z Pieskowej Skały - Starosta Warszawski, Kasztelan Wojnicki, Margrabia - który pozwolenie na budowę otrzymał od Króla 13 stycznia 1661 roku. Parafia powstała w 1662 roku, a nowo-erygowany Kościół drewniany przyjął wezwanie Świętego Wojciecha (który rzekomo zatrzymał się w tym miejscu na odpoczynek) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego.

Poświęcenia Kościoła dokonał biskup Krakowski Kazimierz z Łubowa 19.07.1705 r. Wnętrze świątyni nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe, dekorowane ozdobnym malarstwem. Na suficie chóru muzycznego istnieje polichromia późnorenesansowa z około 1688 r.

Kościół w RożnowiePrezbiterium zdobią obrazy pędzla Bogumiły Stadnickiej. Główny ołtarz to Ukrzyżowanie – grupa posągów barokowych z XVII wieku. Ołtarze boczne w stylu rejencji przedstawiają postać Św. Wojciecha oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej łaskami słynącej.

Najstarszą dziękczynną pamiątką jest portret Stanisława Krzesza – uczestnika wyprawy Króla Jana III Sobieskiego z 1691 r. Wspaniałym zabytkiem jest chrzcielnica kamienna z około 1600 r. i nakrywa drewniana z 1663 r. Głębokiej treści są też trzy epitafia oraz XVII-wieczna Stalla i Konfesjonał.

Obok kościoła zabytkowa dzwonnica mieści jeden dzwon z 1661 r. odlany w Preszowie u Macieja Urlicha. Drugi został odlany w 1964 r. w miejsce zrabowanego przez Niemców. Przy drogach - liczne kapliczki z XVIII i XIX w. W jednej z nich znajduje się barokowy posąg Św. Wojciecha, szczególnie wymowny w 1000-lecie jego męczeńskiej śmierci.Matka Boża Bolesna
Rożnowska

"O Bolesna Matko Boża - módł się za nami!"

Plan Mszy Św.

Niedziela i Święta:

  • 7.00
  • 9.00
  • 11.00
  • 17.00

Dni powszednie:

  • 7.00
  • w adwencie - 6.40
  • 17.00

2009 Parafia w Rożnowie
pod wezwaniem Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Św.